Voorwaarden

Men dient te voldoen aan de voorwaarden zoals vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van Vereniging VBO Makelaar en vastgelegd in de officiële documenten van de Vereniging.

 

Sectie Wonen

Lid Wonen

 • Men staat ingeschreven als makelaar o.z. in het makelaarsregister SCVM (kamer Woningen) of VastgoedCert (kamer Wonen)* én, indien men ook taxeert, ingeschreven als taxateur o.z. in het taxateursregister NRVT (kamer Wonen)* of;
 • Men is in het bezit van het theoriediploma van de Beroepsexamens Makelaars, het diploma van SVMNIVO, het HBO-diploma Vastgoed & Makelaardij of een vergelijkbare en door het Algemeen bestuur erkende opleiding**.

* En verplicht om ingeschreven te blijven staan in de betreffende register(s), o.a. door het volgen van de verplichte PE-bijeenkomsten.

** En vervolgens verplicht binnen 36 maanden na aanvang lidmaatschap ingeschreven te staan als makelaar o.z. in het makelaarsregister SCVM (kamer Woningen) of VastgoedCert (kamer Wonen) én, indien men ook taxeert, ingeschreven als taxateur o.z. in het taxateursregister NRVT (kamer Wonen), waarna men verplicht is om ingeschreven te blijven staan in de betreffende register(s), o.a. door het volgen van de verplichte PE-bijeenkomsten.

Lid in opleiding Wonen 

 • Men staat ingeschreven voor de theorieopleiding makelaar/taxateur o.z. bij de Beroepsopleiding Makelaars B.V., SVMNIVO of een vergelijkbare en door het Algemeen bestuur erkende opleiding*;
 • Men komt onder toezicht van een mentor te staan.

* En vervolgens verplicht binnen 36 maanden na aanvang lidmaatschap ingeschreven te staan als makelaar o.z. in het makelaarsregister SCVM (kamer Woningen) of VastgoedCert (kamer Wonen) én, indien men ook taxeert, ingeschreven als taxateur o.z. in het taxateursregister NRVT (kamer Wonen), waarna men verplicht is om ingeschreven te blijven staan in de betreffende register(s), o.a. door het volgen van de verplichte PE-bijeenkomsten.

Lid Wonen - taxateurstarief

 • Men staat ingeschreven als taxateur o.z. in het taxateursregister NRVT (kamer Wonen)*;
 • Men tekent de aanvullende verklaring van VBO Makelaar waarin staat dat men enkel zal taxeren, aankopen en/of aanhuren.

* En verplicht om ingeschreven te blijven staan in het betreffende register, o.a. door het volgen van de verplichte PE-bijeenkomsten.

Lid Wonen - verhuurtarief

 • Men staat ingeschreven als makelaar o.z. in het makelaarsregister SCVM (kamer Woningen) of VastgoedCert (kamer Wonen) of;
 • Men is in het bezit van het theoriediploma van de Beroepsexamens Makelaars, het diploma van SVMNIVO, het HBO-diploma Vastgoed & Makelaardij of een vergelijkbare en door het Algemeen bestuur erkende opleiding of
 • Men is geslaagd voor de entreetoets Huur/Verhuur van de Beroepsexamens Makelaars B.V. of
 • Men is in het bezit van het diploma Huur/Verhuur Woningen afgegeven door de Beroepsexamens Makelaars B.V.;
 • Men tekent de aanvullende verklaring van VBO Makelaar waarin staat dat men enkel zal verhuren en/of aanhuren van onroerende zaken bestemd voor woonruimte (residentieel vastgoed);
 • Men is vanaf aanvang lidmaatschap verplicht om de voorgeschreven PE-bijeenkomsten te volgen.

Lid in opleiding Wonen - verhuurtarief

 • Men staat ingeschreven voor de theorieopleiding makelaar/taxateur o.z. bij de Beroepsopleiding Makelaars B.V., SVMNIVO of een vergelijkbare en door het Algemeen bestuur erkende opleiding* of;
 • Men staat ingeschreven voor de opleiding Huur/Verhuur woningen van bij de Beroepsopleiding Makelaars B.V.**;
 • Men komt onder toezicht van een mentor te staan;
 • Men tekent de aanvullende verklaring van VBO Makelaar waarin staat dat men enkel zal verhuren en/of aanhuren van onroerende zaken bestemd voor woonruimte (residentieel vastgoed);
 • Men is vanaf aanvang lidmaatschap verplicht om de voorgeschreven PE-bijeenkomsten te volgen en zodra het vereiste diploma behaald is geldt eenzelfde dossiertoets als hierboven beschreven.

En vervolgens verplicht binnen 36 maanden na aanvang lidmaatschap ingeschreven te staan als makelaar o.z. in het makelaarsregister SCVM (kamer Woningen) of VastgoedCert (kamer Wonen), waarna men verplicht is om ingeschreven te blijven staan in de betreffende register(s), o.a. door het volgen van de verplichte PE-bijeenkomsten.

** En vervolgens verplicht binnen 36 maanden na aanvang lidmaatschap in bezit van het diploma Huur/Verhuur woningen van Beroepsexamens Makelaars B.V.

Lid Wonen - bijzonder gemeentetarief

 • Men tekent de aanvullende verklaring van VBO Makelaar waarin staat dat men enkel vastgoedbemiddelingswerkzaamheden uitvoert in een van de bijzondere gemeenten van Nederland;
 • Men is vanaf aanvang lidmaatschap verplicht om de voorgeschreven PE-bijeenkomsten te volgen.

Sectie Bedrijfsmatig Vastgoed

Lid Bedrijfsmatig Vastgoed

 • Men staat ingeschreven als makelaar o.z. in het makelaarsregister SCVM (kamer Bedrijfsmatig Vastgoed) of VastgoedCert (kamer Bedrijfsmatig Vastgoed)* én, indien men ook taxeert, ingeschreven als taxateur o.z. in het taxateursregister NRVT (kamer Bedrijfsmatig Vastgoed)* of;
 • Men is in het bezit van het theoriediploma van de Beroepsexamens Makelaars, het diploma van SVMNIVO, het HBO-diploma Vastgoed & Makelaardij of een vergelijkbare en door het Algemeen bestuur erkende opleiding**

En verplicht om ingeschreven te blijven staan in de betreffende register(s), o.a. door het volgen van de verplichte PE-bijeenkomsten.

** En vervolgens verplicht binnen 36 maanden na aanvang lidmaatschap ingeschreven te staan als makelaar o.z. in het makelaarsregister SCVM (kamer Bedrijfsmatig Vastgoed) of VastgoedCert (kamer Bedrijfsmatig Vastgoed) én, indien men ook taxeert, ingeschreven als taxateur o.z. in het taxateursregister NRVT (kamer Bedrijfsmatig Vastgoed), waarna men verplicht is om ingeschreven te blijven staan in de betreffende register(s), o.a. door het volgen van de verplichte PE-bijeenkomsten.

Lid in opleiding Bedrijfsmatig Vastgoed

 • Men is in bezit van het theoriediploma makelaar/taxateur o.z. en staat ingeschreven voor de Leergang Bedrijfsmatig Vastgoed bij bij de Beroepsopleiding Makelaars B.V. of een vergelijkbare en door het Algemeen bestuur erkende opleiding*;
 • Men komt onder toezicht van een mentor te staan.

** En vervolgens verplicht binnen 36 maanden na aanvang lidmaatschap ingeschreven te staan als makelaar o.z. in het makelaarsregister SCVM (kamer Bedrijfsmatig Vastgoed) of VastgoedCert (kamer Bedrijfsmatig Vastgoed) én, indien men ook taxeert, ingeschreven als taxateur o.z. in het taxateursregister NRVT (kamer Bedrijfsmatig Vastgoed), waarna men verplicht is om ingeschreven te blijven staan in de betreffende register(s), o.a. door het volgen van de verplichte PE-bijeenkomsten.

Lid Bedrijfsmatig Vastgoed - taxateurstarief

 • Men staat ingeschreven als taxateur o.z. in het taxateursregister NRVT (kamer Bedrijfsmatig Vastgoed)*;
 • Men tekent de aanvullende verklaring van VBO Makelaar waarin staat dat men bedrijfsmatige objecten enkel zal taxeren.

* En verplicht om ingeschreven te blijven staan in het betreffende register, o.a. door het volgen van de verplichte PE-bijeenkomsten.

Sectie LANDELIJK en Agrarisch Vastgoed

Lid LANDELIJK EN Agrarisch Vastgoed

 • Men staat ingeschreven als makelaar o.z. in het makelaarsregister SCVM (kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed) of VastgoedCert (kamer Landelijk Vastgoed)* én, indien men ook taxeert, ingeschreven als taxateur o.z. in het taxateursregister NRVT (kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed)* of
 • Men is in het bezit van het theoriediploma van de Beroepsexamens Makelaars, het diploma van SVMNIVO of een vergelijkbare en door het Algemeen bestuur erkende opleiding**.

* En verplicht om ingeschreven te blijven staan in de betreffende register(s), o.a. door het volgen van de verplichte PE-bijeenkomsten.

** En vervolgens verplicht binnen 36 maanden na aanvang lidmaatschap ingeschreven te staan als makelaar o.z. in het makelaarsregister SCVM (kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed) of VastgoedCert (kamer Landelijk Vastgoed) én, indien men ook taxeert, ingeschreven als taxateur o.z. in het taxateursregister NRVT (kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed), waarna men verplicht is om ingeschreven te blijven staan in de betreffende register(s), o.a. door het volgen van de verplichte PE-bijeenkomsten.

Lid in opleiding LANDELIJK EN Agrarisch Vastgoed

 • Men is in bezit van het theoriediploma makelaar/taxateur o.z. en staat ingeschreven voor de opleiding Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed bij de Beroepsopleiding Makelaars B.V. of een vergelijkbare en door het Algemeen bestuur erkende opleiding*;
 • Men komt onder toezicht van een mentor te staan.

* En vervolgens verplicht binnen 36 maanden na aanvang lidmaatschap ingeschreven te staan als makelaar o.z. in het makelaarsregister SCVM (kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed) of VastgoedCert (kamer Landelijk Vastgoed) én, indien men ook taxeert, ingeschreven als taxateur o.z. in het taxateursregister NRVT (kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed), waarna men verplicht is om ingeschreven te blijven staan in de betreffende register(s), o.a. door het volgen van de verplichte PE-bijeenkomsten.

Lid LANDELIJK EN Agrarisch Vastgoed - taxateurstarief

 • Men staat ingeschreven als taxateur o.z. in het taxateursregister NRVT (kamer Landelijk en Agrarisch Vastgoed)* en;
 • Men tekent de aanvullende verklaring van VBO Makelaar waarin staat dat men agrarische objecten enkel zal taxeren.

* En verplicht om ingeschreven te blijven staan in het betreffende register, o.a. door het volgen van de verplichte PE-bijeenkomsten.

Algemeen

Voor elke sectie en elke vorm van persoonlijk lidmaatschap, met uitzondering van sympathisanten en studentleden, geldt dat men een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dient te hebben afgesloten betreffende de te verrichten werkzaamheden binnen het vakgebied, met een verzekerde som van tenminste € 500.000 per aanspraak en tenminste  €1.000.000 per verzekeringsjaar. Voor leden die bemiddelen in bedrijfsmatige objecten geldt dat men verplicht verzekerd dient te zijn met een verzekerde som van tenminste € 1.000.000 per aanspraak en tenminste € 2.000.000 per verzekeringsjaar. Door overlegging van de verzekeringspolis en het bewijs van betaling van de verschuldigde premie dient men jaarlijks uiterlijk voor 1 juli aan te tonen dat men aan deze verzekeringsverplichting voldoet. De verzekering heeft betrekking op de specialisatie(s) waarin men actief is. 

Men dient bij de persoonlijke aanvraag voor het VBO-lidmaatschap een verklaring omtrent het gedrag te overleggen (art. 19 Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het gedrag). Deze verklaring dient vervolgens gedurende het lidmaatschap elke 5 jaar opnieuw te worden overlegd. 

Men dient zich te conformeren aan de Statuten, Reglementen, de Algemene Consumentenvoorwaarden, Privacyreglement, Beroeps- en Gedragscode, het Reglement op de Tuchtrechtspraak en de Algemene Voorwaarden voor Professionele Opdrachtgevers.

Men dient de financiële verplichtingen, voortvloeiend uit het lidmaatschap van de Vereniging, binnen de gehanteerde betalingstermijnen te voldoen. Waarbij het entreegeld voor aanvang van het persoonlijk lidmaatschap voldaan dient te zijn. De contributiegelden worden per maand in rekening gebracht en leden zijn verplicht toestemming te geven voor automatische incasso. Leden die de jaarcontributie vóór 31 januari van het betreffende jaar volledig en in één keer voldoen, ontvangen een korting van 2,5% op het contributietarief. Deze regeling geldt niet voor leden die aanspraak maken op een bijzonder tarief zoals is omschreven in het Lidmaatschapsreglement.

Men is verplicht om zich in al zijn commerciële uitingen te profileren als persoonlijk VBO-lid. Dit middels het logo van VBO Makelaar. Voor leden van de verschillende secties zijn naast het algemene VBO-logo, ook aparte logo’s beschikbaar.

Men is verplicht gebruik te maken van door VBO Makelaar goedgekeurde/gecertificeerde software voor aansluiting op de Centrale Objecten Database van VBO Makelaar, zgn. ATRIUM.

Lid worden