Introductie

VBO Makelaar is een toegankelijke en transparante brancheorganisatie voor ruim 1.100 makelaars, taxateurs en verhuurspecialisten uit geheel Nederland. Met innovatieve en praktische concepten stelt de vereniging VBO Makelaar haar deskundige leden in staat om vanuit hun eigen kracht een duurzame relatie op te bouwen met tevreden opdrachtgevers. De brancheorganisatie heeft naast een sectie Wonen, ook een aparte sectie Bedrijfsmatig Vastgoed en een sectie Landelijk en Agrarisch Vastgoed.
 
Belangenbehartiging
VBO Makelaar toont initiatief op het gebied van actuele vraagstukken over vastgoed. De brancheorganisatie zoekt proactief met diverse belangenorganisaties en politieke partijen naar innovatieve en uitvoerbare oplossingen voor de vastgoedmarkt. Zo behartigt de vereniging de belangen van haar leden én hun cliënten richting politiek en overheid. VBO Makelaar was bijvoorbeeld betrokken bij de totstandkoming van Wonen 4.0. Wonen 4.0 is het integrale hervormingsplan voor de woningmarkt dat de makelaarsorganisaties VBO Makelaar, NVM en VastgoedPRO tijdens de crisis in 2012 hebben opgesteld met Aedes, de Woonbond en Vereniging Eigen Huis.
 
VBO Makelaar is aangesloten bij de Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW en in Europees verband bij de CEPI. Voor het waarborgen van de kwaliteit van het taxatievak en het uniform gebruik van de European Valuation Standards (EVS) is VBO Makelaar aangesloten bij TEGoVA.
 
Missie 
VBO Makelaar is de branchevereniging voor vakbekwame en betrouwbare makelaars en taxateurs in onroerende zaken. Zij behartigt de belangen van en verleent diensten aan haar leden teneinde hen te ondersteunen in het ondernemerschap en bij de beroepsuitoefening.
 
Visie
VBO Makelaar is een toegankelijke en transparante brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs die haar leden en de vastgoedmarkt voorziet van heldere visies en advies. Met onze innovatieve en praktische concepten stellen wij onze deskundige leden in staat om vanuit hun eigen kracht een duurzame relatie op te bouwen met tevreden opdrachtgevers.
 
Vijf kernwaarden staan centraal voor VBO Makelaar en haar leden:
VBO Makelaar is een deskundige en tevens laagdrempelige brancheorganisatie met een open houding naar haar stakeholders en een integere manier van communiceren. VBO Makelaar biedt ondersteuning en faciliteert in de dagelijkse praktijk van haar leden. Tevens toont VBO Makelaar initiatief op het gebied van actuele vraagstukken binnen haar branche en zoekt proactief met diverse belangenorganisaties en politieke partijen naar innovatieve en uitvoerbare oplossingen voor de vastgoedmarkt.
Lid worden