Lidmaatschap


Vakgebieden en secties
Steeds meer makelaars en taxateurs begrenzen de markt waarin zij willen opereren. Zij richten zich op een specifiek specialisme. Sinds 1 januari 2010 biedt de persoonlijk lidmaatschapstructuur van VBO Makelaar de keuze u aan te melden voor een of meerdere secties. Als vastgoedspecialist kunt u zo kiezen voor uw eigen specialisatie zonder eerst persoonlijk lid te hoeven worden van de sectie Wonen. De nieuwe persoonlijke lidmaatschapstructuur en het nieuwe acceptatiebeleid bieden niet alleen financiële voordelen. Ook het aantal vereiste permanente educatie bijeenkomsten voor hercertificering is teruggebracht doordat u enkel de bijeenkomsten dient te volgen binnen uw eigen specialisatie.

Er zijn drie secties waarbinnen de persoonlijke leden van VBO Makelaar opereren:

  • Wonen
  • Bedrijfsmatig Vastgoed (BV)
  • Landelijk en Agrarisch Vastgoed (LAV)

Binnen deze drie secties kunt u zich specialiseren op een bepaald vlak. Wanneer u bijvoorbeeld alléén bedrijfsmatige objecten taxeert kunt u persoonlijk VBO-lid Bedrijfsmatig worden tegen taxateurstarief. Of wanneer u alléén werkzaam bent in de aan- en verhuur van woningen, kunt u persoonlijk VBO-lid Wonen worden tegen (ver)huurtarief.

Communicatie en inbreng
VBO Makelaar is zo georganiseerd dat zij dicht bij haar leden staat. Het secretariaat speelt hier samen met de regio- en sectiebesturen een belangrijke rol in. De regio- en sectiebesturen zijn de eerste schakel tussen de leden enerzijds en het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en het secretariaat in Nootdorp anderzijds. De bestuursleden hebben regelmatig contact met de leden uit hun sectie of afdeling tijdens informele gesprekken, bijeenkomsten en de ledencontactdag. Zij spelen dan ook een essentiële rol in de ledenparticipatie die voor VBO Makelaar uitermate belangrijk is. 

VBO Makelaar gaat namelijk niet uit van een top-down cultuur, maar van een bottom-up cultuur. Dat gaat verder dan inspraak. Het betekent actieve deelname aan de vereniging met wederzijdse betrokkenheid en tweerichtingsverkeer. Een prettige samenwerking, optimale kennisoverdracht en een goede ondersteuning in de bedrijfsvoering zijn hierbij uitgangspunt.

Om praktijkgericht te kunnen werken, is het voor VBO Makelaar uitermate belangrijk om precies te weten waar de leden behoefte aan hebben. Er moet voldoende draagvlak zijn voor de te ontwikkelen producten en diensten. Vervolgens moeten de leden exact weten welke (regionale) activiteiten voor hen worden ontwikkeld. Een goede wederzijdse communicatie is dan ook zeer belangrijk.
 

Lid worden